Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας

Τα Κολλέγια, που είναι Mέλη μας, έχουν υποβληθεί σε μια σειρά από ελέγχους, οι οποίοι έχουν διενεργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό τη χορήγηση των Αδειών Ιδρύσεως και Λειτουργίας.

Όλα τα Μέλη μας ανταποκρίθηκαν επιτυχώς σε όλους τους ελέγχους του Υπουργείου και έτσι έλαβαν επίσημες Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας σύμφωνα με τον Νόμο 3696/2008 και τις τροποποιήσεις αυτού, συνεχίζοντας κανονικά τη λειτουργία τους, προσφέροντας τα προγράμματα των Βρετανικών Πανεπιστημίων, με τα οποία συνεργάζονται.

Πιο συγκεκριμένα:
Κατά το 2009 δόθηκαν οι πρώτες Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας στα Κολλέγια.
Κατά το 2010 ολοκληρώθηκε και η δεύτερη σειρά ελέγχων στα Κολλέγια και η Υπουργός Παιδείας υπέγραψε και νέα σειρά Αδειών Λειτουργίας.
Κατά το 2013 δόθηκαν εκ νέου Άδειες Λειτουργίας στα Κολλέγια.
Τέλος, την άνοιξη του 2015 υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας οι επικαιροποιήσεις των Αδειών Λειτουργίας, όπως ορίζει ο Νόμος.

Subscribe our Newsletter