Γιατί Επιλέγω Κολλέγιο;

Τα παρακάτω δεδομένα θα οδηγήσουν κάθε ενδιαφερόμενο από την ερώτηση στην κατάφαση:

Επιλέγω Κολλέγιο.
Γιατί:

1) Το Κολλέγιο προσφέρει πανεπιστημιακά πτυχία όλων των δημοφιλών ειδικοτήτων από διακεκριμένα δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια, τα οποία αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ως επαγγελματικά ισοδύναμα με πτυχία των ΑΕΙ/ΤΕΙ.

2) Προσφέρει εγγυημένες ποιοτικές σπουδές με τη σφραγίδα του Βρετανικού Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (QAA), καθώς και αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΝARIC, το βρετανικό “Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π”.

3) Διαθέτει ακαδημαϊκό κύρος, με καθηγητές κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, που αξιολογούνται τακτικά, ώστε να είναι πάντα υψηλό το επίπεδο εκπαίδευσης.

4) Προσφέρει συνδυασμό αγγλόφωνης και ελληνόφωνης διδασκαλίας, πλεονέκτημα που διευκολύνει τον φοιτητή στην προσαρμογή του στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με την απευθείας φοίτηση σε ένα ξένο πανεπιστήμιο.

5) Αποτελεί διαβατήριο για μία καριέρα υψηλού επιπέδου με διευρυμένες επαγγελματικές προοπτικές εντός και εκτός Ελλάδας.

Έχει ενδιαφέρον, επίσης, να αναφέρουμε κάποια επιπλέον συγκριτικά πλεονεκτήματα της φοίτησης σε Κολλέγιο σε σχέση με τη φοίτηση σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Δείτε το σχετικό πίνακα εδώ.

Πίνακας

Συγκριτικά πλεονεκτήματα Κολλεγίων

Subscribe our Newsletter