Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Τα Κολλέγια είναι εκπαιδευτικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής, μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Οι σπουδές στα Κολλέγια-Μέλη του Συνδέσμου οδηγούν σε πτυχίο (bachelor’s) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας φοίτησης ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master’s).

Οι συνεργασίες με τα πανεπιστήμια της αλλοδαπής γίνονται βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising). Στην πρώτη περίπτωση (validation) το πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται από το Κολλέγιο και πιστοποιείται από το αλλοδαπό πανεπιστήμιο, ενώ στη δεύτερη (franchising) το Κολλέγιο παρέχει αυτούσιο το πρόγραμμα σπουδών του αλλοδαπού πανεπιστημίου.

Και στις δύο περιπτώσεις ο τίτλος που απονέμεται είναι του συνεργαζόμενου πανεπιστημίου της αλλοδαπής και οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους θεωρούνται φοιτητές του αλλοδαπού πανεπιστημίου.

Τα Κολλέγια-Μέλη έχουν εξασφαλίσει συνεργασίες με γνωστά και αξιόλογα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία είναι:

University of Coventry - Aegean Omiros College

University of Derby - Mediterranean College

University of East London - Μητροπολιτικό Κολλέγιο

University of Hertfordshire - IST College

University of Limerick - IST College

University of London - DEI College, IST College, Μητροπολιτικό Κολλέγιο

University of Northampton - DEI College

University of Sheffield - CITY College, Athens Tech College

University of West of Scotland - Aegean Omiros College

Canterbury Christ Church University - Aegean Omiros College

Catholic University of Lyon - IST College

Charles University in Prague - Κολλέγιο Κρήτης - MBS

Keele University - IST College

London South Bank University - IST College

Nicola Vaptsarov Naval Academy - New York College

Plymouth University - BCA College

University of Bolton- New York College

University of Greenwich -New York College

University of Portsmouth - Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Universite Toulouse - New York College

Queen Margaret University - Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Staffordshire University - Κολλέγιο Κρήτης - MBS

State University of New York, Empire State College - New York College

Subscribe our Newsletter