Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις τελευταίες εκλογές, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων αποτελείται από τα εξής μέλη:

Βασίλειος Δασκαλάκης: Πρόεδρος
Καλλιόπη Ροδοπούλου: Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Βερβερίδης: Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μακρυπλίδης: Ταμίας

Subscribe our Newsletter