Κώδικας Δεοντολογίας

Ο νέος κώδικας δεοντολογίας του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων συντάσσεται αυτό το χρονικό διάστημα και θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

Subscribe our Newsletter